MOO HAK KWAN
Polska

Krakowska Szkoła Hapkido

European Hapkido Alliance

Sprawozdanie z Gali 20-lecia Hapkido w Polsce
W niedzielę 22 maja 2011 roku w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbyła się uroczysta Gala z okazji 20-lecia istnienia Hapkido w Polsce oraz 40-lecia działalności związanej ze sztukami walki prof. Stanisława Sterkowicza. Postać profesora jest bardzo znana w świecie sztuk walki, gdyż zajmuje się nimi tak w praktyce, jak i w teorii. Naukowymi metodami rozwiązywał szereg problemów ważnych dla doskonalenia treningu i efektywności walki w zawodach judo, karate, i jujitsu. Szczególne jego zainteresowania od szeregu lat stanowi walka wręcz i samoobrona. Jego osiągnięcia znane są z fachowej literatury, internetu oraz konferencji naukowych. Profesor Stanisław Sterkowicz jest trenerem klasy mistrzowskiej i posiadaczem czarnych pasów w judo, karate, jujitsu i hapkido. Od lat zajmuje się kształceniem kadry szkoleniowej na rzecz związków sportowych. Kilkukrotnie prowadził zajęcia na międzynarodowych kursach trenerskich (USA, Hiszpania). Hapkido jest kompletnym systemem samoobrony pochodzącym z Korei. Tę dyscyplinę wprowadził do Polski przed dwudziestoma laty. W trakcie uroczystej Gali przygotowanej z tej właśnie okazji przez jednego z Jego uczniów mgr Rafała Przybycienia (2 Dan hapkido) można było obejrzeć kronikę Hapkido w Polsce oraz pokazy sztuk walki w mistrzowskim wykonaniu. Na początku uroczystości głos zabrał Prezydent European Hapkido Alliance - Sam Plumb (7 Dan). Następnie życzenia jubilatowi w imieniu prezydenta Miasta Krakowa-JackaMajchrowskiego złożyła Dyrektor Wydziału Sportu-Barbara Mikołajczyk a następnie podziękowania za promowanie judo w kraju i zagranicą złożył delegat zarządu Polskiego Związku Judo - Monika Smoleń. Później były życzenia od przyjaciół z maty prof. Romana Macieja Kaliny, shihana Zenona Liszkiewicza oraz delegacji uczniów.


W drugiej części imprezy została wyświetlona prezentacja multimedialna przedstawiająca historię 20-lecia Hapkido w Polsce przygotowana przez mgr Rafała Przybycienia. Do najważniejszych wydarzeń istnienia tej sztuki walki w Polsce należała organizacja międzynarodowych seminariów hapkido, pokazów sztuk walki, współorganizacja Festiwali Sztuk Walki w Krakowie, opublikowanie książki pt. ,,ABC Hapkido" autorstwa S. Sterkowicza i E. Madejskiego, publikacja pt. ,,Program wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej: Sztuka walki Hapkido alternatywą dla wychowania fizycznego i sportu szkolnego" autorstwa R. Przybycienia i K. Sterkowicz-Przybycień oraz wyszkolenie kolejnego pokolenia instruktorów. Po tej części imprezy jubilat udekorował okolicznościowymi medalami: Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Hapkido Sama Plumba (7 Dan), jego asystenta Nicka Sellarsa (4 Dan), instruktora z Hiszpanii Jezusa Jimeneza Abellana (1 Dan), uczniów obecnie posiadających czarne pasy: Katarzynę i Rafała Przybycieniów (3 i 2 Dan), Edytę Gielas (3 Dan), Rafała Pietuchę (3 Dan), Rafała Korytowskiego (1 Dan) , Pawła Czarnego (1 Dan) , Jarosława Radwana (1 Dan), dr Eligiusza Madejskiego (2 gup), Pawła Kupczaka (2 gup), Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie - prof. dr hab. Andrzeja Klimka, Krzysztofa Dareckiego, Małgorzatę Jerzmanowską, shihana Zenona Liszkiewicza, trenera Mikołaja Kotowicza, prof. dr. hab. Macieja Romana Kalinę, prof. dr hab. Tadeusza Ambrożego, Prezesa Polskiego Związku Judo - dr Wiesława Błacha oraz Prezesa Polskiego Związku Jujitsu - Stefana Andrzeja Badeńskiego pamiątkowymi medalami. W ramach pokazu umiejetności pierwsza zaprezentowała się grupa Krakowskiego Centrum Taekwondo. Adepci tej sztuki walki wykonywali efektowne kopnięcia, łamania twardych desek oraz układy formalne. Następnie scena należała do grupy shihana Zenona Liszkiewicza i prezentowanego przez nich stylu Okuyama Ryu Aiki Jujitsu. Przedstawiciele szkoły przedstawili nauczane w niej techniki klasycznej samoobrony, techniki tradycyjne oraz formę miecza. W finale odbył się pokaz Hapkido w wykonaniu Europejskiego Stowarzyszenia Hapkido. W skład grupy pokazowej wchodzili reprezentanci z Polski, Hiszpanii i Anglii wraz z Prezydentem Samem Plumbem (7 Dan). Zaprezentowali techniki charakterystyczne dla tej sztuki walki, takie jak: rzuty, dźwignie na stawy, techniki z laską, wachlarzem, krótkim kijem, mieczem, obrony przed nożem oraz układy formalne. Występ wielokrotnie został nagradzany gromkimi brawami. Po pokazach wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, przy którym można było wymienić się poglądami.
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom: firmie PORKOM SP.J.Z ZABRZA, EDIT-SPORT (KRAKOWSKA SZKOŁA HAPKIDO), firmie ESKABUD, PEX POOL PLUS, Panu Grzegorzowi Bochenkowi oraz władzom uczelni Akademii Wychowania Fizycznego za udostępnienie obiektów i pomoc organizacji tej imprezy.
Site Meter